UBND TP Thanh Hoá

Địa chỉ: 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: 0237 3852 246; Fax: 0237 3851 255

Chat
1